PEDODONTİ

Çocuk Diş Hekimliği

Sütdişleri, bebekliğin 6.ayından itibaren sürmeye başlar. 3 yaşına kadar çocuğun ağzında 20 adet sütdişi tamamlanmış olur. Çocukların bu dönemde diş fırçası ile tanıştırılması ve diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması gereklidir. 6 yaş civarında, bazı sütdişleri düşüp yerlerine daimi dişler gelmeye başlar. Süt dişlerinin nasıl olsa düşecekleri düşünülüp oluşabilecek çürüklerin önemsenmemesi bu dişlerin vaktinden önce kaybedilmesine yol açabilir. Bu da daimi dişlerin çarpık çıkmasına ve ileride ortodontik tedaviye ihtiyaç duyulmasına neden olabilir. Tedavi edilemeyecek durumda olup çekilmesi gereken süt dişlerinin yerlerine "yer tutucu" adı verilen apereylerin yapılması ile ileride oluşabilecek ortodontik bozukluklar önlenebilir.

Pedodonti uygulamaları arasında çocuklarda çürük oluşumunu azaltacak / engelleyecek yöntemler vardır. Bunlardan birisi "Dolgu Verniği - Fissure Sealant" uygulamasıdır. Diş çürükleri genellikle azı ve küçük azı dişlerinin çiğneyici yüzeylerinde bulunan ve fissür adı verilen oluklarda başlar. Bu oluk ve çukurların üzeri dolgu verniği ile kapatılarak çürüğe sebep olacak mikroplu ağız ortamı ile, çürümesi muhtemel diş bölgelerinin ilişkisi kesilir ve diş çürümeleri önlenebilir. 

 
Fissure Sealant uygulanmadan önce   Fissure Sealant uygulandıktan sonra

Çocuklara her 6 ayda bir düzenli yüzeysel flor uygulaması ile de dişlerin çürümelere karşı direnci artırılabilir. Diş minesine adapte olan flor, bakteri ve asit üremesini aynı zamanda da diş çürüme oranını azaltır.

Çocuklara çok kolaylıkla uygulanabilecak ağrısız, zahmetsiz ve ekonomik olan bu işlemlerle, onların yetişkin yaşlarda çürüksüz ve sağlıklı dişlere sahip olmalarını sağlayabiliriz.